Pålitliga installationer.

Koppar är en oumbärlig byggsten i vår natur. Koppar är också det material som arkitekter och konsulter föredrar. Kopparn är hållfast och tålig, men ändå följsam och lättarbetad. Metallen har en stark tradition och tilltalar yrkesspecialisten. Den är oberoende av fabrikatsbundna system.

Kopparn är sannerligen en inspirationskälla för byggnadskreatörerna! De kan tryggt räkna med att VVS anläggningarna blir funktionella och livskraftiga. Man får också anläggningar med god hygien, säker funktion och lång livslängd.Kopparrören är pålitliga. Det har flera generationers installationer visat. Utvecklingen av kopparrör och de moderna kopplingsmetoderna gör att det mångsidiga kopparröret idag är det vanligast förekommande materialet för installationer där kvalitet och säkerhet efterfrågas. Kopparrör är det självklara valet för värme- och tappvattensinstallationer.Att tänka på helheten i ett system är grunden för en trygg och pålitlig installation.

- Väl beprövat
- Säkra installationer - utan fabrikatstvång
- Indikering för opressad koppling

Fortfarande är kopparrör det självklara valet för värme och tappvattens installationer.

Utvecklingen av kopparrör och de moderna kopplingsmetoderna gör att det mångsidiga kopparröret idag är det vanligaste förekommande materialet för installationer där kvalité och säkerhet efterfrågas.

Koppar är ett praktiskt material för dig som jobbar med VVS-installationer. Den är lätt att arbeta med ur installationssynpunkt och oberoende av fabrikatsbundna systemlösningar.
Koppar har ytterligare en fördel som ledningsmaterial och det är att den inte ger någon näring åt de bakterier som finns i vattnet. Som exempelvis Legionella bakterien som hindras att föröka sig genom att varmvattnet hålls hett i rörsystemet vilket bör vara minst 50 grader vid tappstället. Samt genom att ha ledningar av metalliskt material som inte korroderar så lätt samt att bakterien inte får någon näring.

Koppar är ett utmärkt material för vattenledningsrör. Lätt och smidigt att bearbeta samtidigt som det ger VVS-anläggningar med god hygien, säker funktion och lång livslängd.
Koppar är ett miljövänligt material och en investering för framtiden eftersom den återvinns och används om och om igen.


Ladda hem annonsen

Solar

Ladda hem annonsen

Kostnadseffektiva Installationer

Ladda hem annonsen

Pålitliga installationer

Senaste nyheter:

2010-04-27 Nordbygg 2010 Återigen har Nordbygg öppnat sina portar för byggnadsbranschen.
Mässan ägde rum mellan 23-26 mars och var som vanligt välbesökt. Läs mer
2009-11-09 Koppar - För pålitliga, kostnadseffektiva och solar installationer


Fortfarande är kopparrör det självklara valet för värme och tappvattens installationer.
Läs mer

Sök:

Ändra språk: