Material

Över hela världen används samma typ av koppar. Koppar är inte beroende av fabrikatsbundna systemlösningar. Rören tillverkas enligt standarden EN1057 som är norm för hela Europa och en garanti för att alla rör och kopplingar passar ihop. Delar kan bytas ut mot delar av annan tillverkning, du är således inte hänvisad till samma leverantör för att kunna slutföra eller komplettera ett system.


Standarden definierar också råmaterialet av rör, dvs halten ren ädelmetall skall vara minst 99,90 %.
Koppar är alltså ytterst rent!

I princip rör det sig om en syrefri desoxiderad koppar, internationellt vanligen betecknad DHP-koppar. DHP står för "Deoxidiced-High-Phosphorus", vilket talar om att syret i den ursprungligen syrehaltiga kopparn har tagits bort genom en tillsats av ca 0.03% P (fosfor).

Anledningen till att rör vanligen tillverkas av syrefri koppar är att denna är okänslig för s.k. vätesprödhet. Ett fenomen som annars skulle kunna inträffa om rören utsätts för vätehaltig atmosfär vid temperaturer över ca 400°C. Under olyckliga omständigheter skulle detta kunna inträffa vid exempelvis hårdlödning av rören.

Senaste nyheter:

2010-04-27 Nordbygg 2010 Återigen har Nordbygg öppnat sina portar för byggnadsbranschen.
Mässan ägde rum mellan 23-26 mars och var som vanligt välbesökt. Läs mer
2009-11-09 Koppar - För pålitliga, kostnadseffektiva och solar installationer


Fortfarande är kopparrör det självklara valet för värme och tappvattens installationer.
Läs mer

Sök:

Ändra språk: