Koppar - För pålitliga, kostnadseffektiva och solar installationerFortfarande är kopparrör det självklara valet för värme och tappvattens installationer.

2009-11-09

Utvecklingen av kopparrör och de moderna kopplingsmetoderna gör att det mångsidiga kopparröret idag är det vanligaste förekommande materialet för installationer där kvalité och säkerhet efterfrågas.

Koppar är ett praktiskt material för dig som jobbar med VVS-installationer. Den är lätt att arbeta med ur installationssynpunkt och oberoende av fabrikatsbundna systemlösningar.
Koppar har ytterligare en fördel som ledningsmaterial och det är att den inte ger någon näring åt de bakterier som finns i vattnet. Som exempelvis Legionella bakterien som hindras att föröka sig genom att varmvattnet hålls hett i rörsystemet vilket bör vara minst 50 grader
vid tappstället. Samt genom att ha ledningar av metalliskt material som inte korroderar så lätt samt att bakterien inte får någon näring.
Koppar är ett utmärkt material för vattenledningsrör. Lätt och smidigt att bearbeta samtidigt som det ger VVS-anläggningar med god hygien, säker funktion och lång livslängd.
Koppar är ett miljövänligt material och en investering för framtiden eftersom den återvinns och används om och om igen.

Läs mer »