Installationskonsol

Vattensäker installation med kopparrör.

2007-10-29Då det förekommit diskussioner i branschen gällande huruvida man får använda sig av kopparrör vid installationer i vägg eller inte, vill vi med bestämdhet meddela att även nya BBR ger möjlighet till sådan installation.

Tekniken gällande installationer med kopparrör i vägg beskrivs i ”Branschregler Säker Vatteninstallation” utgiven av VVS-Auktorisation och VVS-Installatörerna.

Mer teknisk information om kopparrörsinstallationer i vägg och andra installationstekniker kan även fås i kopparrörs-branschens handbok ”Vattensäker installation med kopparrör” En installation utförd med skarvfria isolerade eller plastbelagda kopparrör både i och utanför vägg är en garant för många års problemfri användning.