Nytt skalverktyg till vardags kallat 'Skalman'

Kopparrörsbranschen har utvecklat ett nytt skalverktyg för plastisolerade mjuka kopparrör.

2007-10-30Skalverktyget ger automatiskt rätt avskalningsmått för montage enligt Säker Vatteninstallation.

För kopparrörsdimension 15x1 i ena änden och 12x1 i andra änden, så du slipper bära med dig ett särskilt verktyg för varje dimension.

Enkelt och praktiskt!

Skalverktyget ger också en extra säkerhet i arbetet. Inga knivar som slinter och orsakar elakartade och svårläkta sårskador.
Beställes hos din VVS-grossist ( RSK 1754230).