Garanterat jobb efter utbildningen!

Att välja en framtid som VVS-montör är inget dumt val. Jobbet är fritt, stimulerande och självständigt, efterfrågan på modernt utbildade VVS-montörer ökar ständigt. Och lönen är bra.

2007-05-14

Utbildningen till VVS-montör finns på gymnasieskolornas energiprogram. På ett fyrtiotal skolor i landet finns någon av de tre nationella inriktningarna Drift- och underhållsteknik, VVS- och kylteknik, eller Sjöfartsteknik.
Efter tre års gymnasiestudier, varav 15 veckors utbildning på en arbetsplats, kan eleverna börja arbeta som betald lärling på ett VVS-företag.

Efter två års lärlingstid måste de göra ett praktiskt och ett teoretiskt examensprov, innan de får sin yrkesexamen som certifierad VVS-montör.
Alla eleverna är engagerade och entusiastiska. Det gamla rörmokeriet är numera ett modernt rationellt hantverk med monteringsfärdiga enheter, snabbkopplingar och lättare och mera hållfasta material, som standardiserade kopparrör.

SCDA har tagit fram ett utbildningshäfte som används i utbildningen. Eleverna varvar teoretiska studier med praktiska. På schemat finns ämnen som värme, sanitet och svetsning . Eleverna lär sig att installera och reparera värme- och vattenanläggningar, kylanläggningar och avlopp. De lär sig att kapa, löda och provtrycka kopparrör och att använda olika typer av snabbkopplingar.

VVS-branschen är en framtidsbransch, en bransch i förändring. Eleverna kommer att arbeta med framtiden när det gäller energi, miljöpåverkan och vårt viktigaste livsmedel – vatten.
Och de kommer att få jobb. Företagen står redan på kö för att anställa dem när de är klara med sin utbildning.